Der er tale om et projektforløb, der startede i 2009 og løber til 2012.

 

Målgruppen er indlagte stofmisbrugere, der tilbydes kontakt til socialsygeplejersken.

 

Pilotprojektet kører på Hvidovre og Bispebjerg Hospital, Psykiatrisk Center Glostrup og Hillerød samt Glostrup Kommune v. KABS (kommunens misbrugscenter, der årligt leverer behandling for stofmisbrug til 1.300 borgere fra 18 kommuner i Storkøbenhavn).

 

Projektet er finansieret af Sundhedsstyrelsen og er organisatorisk samlet under KABS. Det vil sige, at social-sygeplejersker er ansat i KABS og ikke på de fire virksomheder. Projektet bygger videre på et udviklingspro-jekt, der kørte i perioden 2006-2009. Udviklingsprojektet blev kørt af Projekt Udenfor og Bispebjerg Hospital. Den afsluttende afrapporteringsrapport pegede på gode resultater, og det er disse erfaringer, der er søgt ud-bredt.

 

Projekt Socialsygeplejerske har som mål at sikre det gode patientforløb for stofmisbrugere, som er indlagt på hospitalet og en bedre sammenhæng i behandlingen fra indlæggelse og til kommunen tager over.

 

Baggrunden for projektet er, at stofmisbrugere ofte har et problematisk og for kort indlæggelsesforløb. Dels fordi de opleves som besværlige patienter, dels fordi personalet ikke har de fornødne redskaber til at håndtere de komplekse problemstillinger, som ofte knytter sig til patienter med misbrug. I projektet ansættes socialsy-geplejersker, som kan mægle mellem stofmisbrugere og personale, hjælpe personalet til den viden, de har brug for på området, hjælpe stofmisbrugerne med at fungere bedre på hospitalet og sikre, at der også bliver taget hånd om dem, når de bliver udskrevet.

 

Cowi står for at evaluere denne udgave af projektet, og der vil foreligge en rapport ved projektets afslutning.

 

I projektets nyhedsbrev (ligger på KABS hjemmeside) i juni 2010 meldte projektet, at alle indlagte stofmisbrugere hidtil havde takket ja til tilbuddet, og tilbagemeldinger fra både stofmisbrugere og personale var yderst positive. Samarbejdspartnere i kommunerne hilste også projektet velkomment og gør brug af socialsygeplejer-skerne.

 

Den nuværende projekt: www.kabsviden.dk

 

Afrapportering fra det foregående pilotprojektet på Bispebjerg Hospital i samarbejde med Projekt Udenfor: http://www.udenfor.dk/dk/Materiale/Files/Gadeplan/Projekt+Socialsygeplej...

 

 

Kontaktinformation: 
Du skal være logget ind for at se kontaktinformation Login eller opret en profil