I Hospitalsenheden Vest i Region Midtjylland har vi med gode resultater pilotafprøvet Very Brief Advice (VBA) om rygestop til alle patienter i 2 pilotafsnit (Lungemedicinsk afsnit og Ortopædkirurgisk Ambulatorium.

VBA er en helt enkel henvisningsmetode, som kan gennemføres på 30 sekunder. Metoden består af 3 trin: Spørg om patienten ryger - Rådgiv om bedste rygestopmetode - Henvis til kommunens rygestoptilbud. Nyere undersøgelser har vist, at det er mere effektivt at tilbyde henvisning til konkret hjælp end det er at anbefale et rygestop.

Hvis patienten ønsker at blive henvist, sendes der en elektronisk henvisning (MedCom-standars 'Sygehushenvisning REF01) til hjemkommunen, som varetager rygestopforløbet. Efter endt forløb sendes en epikrise til egen læge mhp. opfølgning og støtte til fastholdelse af rygestoppet/ ved tilbagefald: nyt stopforsøg.

Materialer

Ledelsesgodkendt retningslinje på hospitalsniveau: Henvisning af patient til rygestop, HEV.

E-læringskursus målrettet hospitalspersonale i DK: Henvis til rygestop på 30 sekunder - med VBA-metoden.

Kontaktinformation: 
Du skal være logget ind for at se kontaktinformation Login eller opret en profil

Anbefalinger