FAQ - frequently asked questions
Hvordan sikrer I kvalitet i indholdet på VIS.dk?
Den viden, der deles på VIS.dk, er viden fra bruger til bruger og derfor ikke nødvendigvis kvalitetssikret af autoriserede eksperter. Det er viden og erfaringer som sundhedsprofessionelle kollegaer finder relevant og værdifuld og derfor tilbyder at dele med en større kreds.

Af samme grund bør man selv bruge sin egen kritiske sans til at vurdere informationer og kvalitet, når man genbruger viden fra VIS.dk. At indføre nye løsninger inspireret af indhold på VIS.dk kræver samme rutiner, beslutningsveje og -kompetencer, som det ellers kræver at indføre nyt. Hvis man er i tvivl om noget, kan man spørge afsenderen i kommentarfeltet.

Alt indhold der deles på VIS.dk har kontaktinfo, og alle profiler er virkelige personer, der anvender deres rigtige og fulde navn. Det er desuden muligt dels at anbefale indhold, som man finder interessant eller lærerigt, dels at anmelde indhold, som man finder upassende.

***

Hvorfor udveksle viden og erfaringer, der ikke er evidensbaserede?
En undersøgelse fra USA bl.a. vist, at der kan gå 17 år fra, at man har evidensbaseret viden, til den viden er indført i praksis i sundhedsvæsnet til gavn for patienterne. Det er lang tid, og der er ingen grund til at antage, at det går meget hurtigere i Danmark – og derfor er formålet med portalen at fremskynde spredningen gennem deling af erfaringer fra hverdagen. Den brugergenerede viden på VIS.dk har en kvalitet i at være hvordan-viden fra hverdagen.

Inden man står med evidensbaseret viden, vil der typisk også foreligge hypoteser, erfaringer eller delresultater som det kan gavne andre, at man deler ud af. På den måde kan man undgå, at alle sideløbende opfinder den samme dybe tallerken.

Endelig giver evidensbegrebet ikke altid mening at anvende på alle områder i sundhedsvæsenet, som eksempelvis i forhold til administrative eller organisatoriske problemstillinger. Eller når det drejer sig om tips og tricks i form af lavpraktiske småforbedringer fra hverdagen.

Vi ved, at der er gang i 117 projekter rundt om i sundhedsvæsenet, og den viden, der bliver genereret bør være en fælles viden. Ikke kun lokal viden.

***

Hvad kan VIS.dk, som de mange andre portaler ikke kan?
Det er unikt for VIS.dk, at man her kan dele den slags viden, der typisk ikke finder vej ad andre kanaler ligesom rapporter eller artikler. Det er også værdifuld viden om processer og erfaringer – gode såvel som mindre gode - som andre brugere løbende kan kommentere på eller spørge til.

VIS.dk henvender sig til samtlige faggrupper i sundhedsvæsenet, den går på tværs af regioner og sektorer og at den kan nemt tilgås af alle.

Desuden er det nyt med den specielle funktion, at man aktivt kan efterspørge viden. På den måde er VIS.dk et værktøj til dialog og videndeling på tværs.

***

Hvorfor skal jeg altid vælge 3 emneord når jeg opretter indhold på VIS.dk?
Emneordene spiller en vigtig rolle i søgning af indhold på VIS.dk, ligesom de hjælper til at koble relevant indhold til profiler på baggrund af de angivne interesser. Forsøg derfor at anvende så præcise emneord som muligt og vælg gerne et eksisterende, hvis det er dækkende.

Er VIS.dk også for mig, der arbejder med HR, administration eller kommunikation i sundhedsvæsenet?
Ja. VIS.dk er for alle, der arbejder professionelt med eller i sundhedsvæsenet eller studerer i sundhedsvæsenet, uanset hvilken sektor eller faggruppe man er forankret i.

Portalen er skabt til udveksling af erfaringer, idéer, metoder, ny viden og tips fra hverdagen i sundhedsvæsenet. Det kan både være sundhedsfaglig viden og viden og erfaringer, der relaterer sig til arbejdsmiljø, ledelse, servicefunktioner mm. Al substans, der ikke har et kommercielt formål for øje, er velkomment.

***

Hvor meget af den viden jeg lægger på VIS.dk, fx om mig selv på min profil, er synlig for alle – også søgemaskiner som Google?
På VIS.dk kan alle interesserede læse med på alt indhold, undtagen det der er lagt specifikt i lukkede netværk. Indholdet på VIS.dk er desuden nemt tilgængeligt for Google. Det er en stor fordel, eftersom godt tre ud af fire ansatte i sundhedsvæsenet typisk søger på internettet, når de mangler viden.

Mht. profiloplysninger er det kun nogle, der er synlige for alle. Det drejer sig om navn, profilbillede, faglige interesser, profession og arbejdsplads samt oversigten over de seneste fire-fem aktiviteter på VIS.dk. Det betyder, at følgende profiloplysninger kun kan ses, hvis man er logget ind med en profil: Den personlige beskrivelse, hvilke netværk, man er med i, hvilke profiler, man følger og som følger een, hvilke videnkort, indlæg og efterlysninger, man har oprettet og samtlige aktiviteter, man har foretaget på VIS.dk.

***

Jeg er ikke interesseret i at modtage diverse mails og opdateringer fra jer – hvad gør jeg?
Når man er logget ind, kan man under ”Rediger profil” helt foroven justere, hvilke mails man modtager og hvor ofte.

***

Kan mine kollegaer, der ikke har en profil følge med i den vidensdeling, der finder sted på VIS.dk?
På VIS.dk kan alt indhold, der ikke ligger i lukkede netværk tilgås uden, at man skal være logget ind. At få fuldt udbytte af VIS.dk kræver dog en profil, da det ellers ikke er muligt at oprette indhold, kommentere og anbefale, ligesom profilerne kobles med relevant indhold og personaliserer brugen af VIS.dk. Læs mere under Sådan fungerer profilerne.

Det er muligt anbefale en efterlysning eller et videnkort til personer, der ikke har profil på VIS.dk. Læs mere under Sådan bruger du en anbefaling.

Kan jeg vedhæfte filer til indlæg, videnkort eller mine netværk?
Ja, det er muligt at vedhæfte filer på op til 20 mb til et indlæg eller videnkort, ligesom filer kan uploades i et netværk. Uploades der mange filer i et netværk anbefales det at benytte kategorifunktionen eller at vedhæfte filerne til passende videnkort eller indlæg, hvor det er muligt at beskrive filen og dens indhold. De kompatible formater er på nuværende tidspunkt jpg, jpeg, gif, png, txt, doc, xls, pdf, ppt, pps, odt, ods, odp, docx og xlsx, hvilket betyder at det desværre ikke er muligt at uploade eller vedhæfte PowerPoint 2007-filer.

Hvordan sletter jeg min profil?
Hvis man ønsker at få slettet sin profil, skal man rette henvendelse til info@vis.dk

Kontaktinformation: 
Du skal være logget ind for at se kontaktinformation Login eller opret en profil

Anbefalinger