I alle grupper på VIS.dk kan du oprette indlæg.

Indlæg er en fleksibel indholdstype, som du kan bruge til mange forskellige formål. På VIS.dk knytter et indlæg sig altid til et netværk og er primært beregnet til den løbende dialog i et netværk. Rent praktisk består et indlæg af en overskrift og noget brødtekst. Et indlæg er altid koblet til en enkelt forfatter, der kan tilknyttes emneord til indlægget, og et indlæg kan også kommenteres.

Eksempler på brug

  • Små artikler, som man skriver til netværket.
  • Beskeder til de øvrige medlemmer af netværket.
  • Spørgsmål, som man stiller til netværket.
  • Idéer.
  • Forslag til videnkort, som kunne være relevante for netværket

I netværk kan man også lave videnkort, og derfor bør længere artikler med varig karakter publiceres som videnkort. Det vil dog være oplagt at oprette et indlæg, efter at man har opdateret et videnkort, hvor man eksempelvis kort redegør for, hvad der er opdateret og hvorfor.

Man kan ikke oprette efterlysninger i et netværk, fordi det er valgt, at alle efterlysninger skal være offentlige. Hvis man er i en situation, hvor man kun ønsker at spørge medlemmerne af et netværk, kan man formulere sin efterlysning som et spørgsmål og publicere det som et indlæg, hvorved en lignende funktionalitet opnås. Opfordringen er dog, at efterlysninger som udgangspunkt bliver gjort offentlige, så flest muligt kan svare og lære fra dem.

Hvem kan se mit indlæg?
Hvis indlægget er publiceret i et netværk, der er åbent for alle, så kan alle læse indlægget. Det gælder også brugere, der ikke er logget på VIS.dk, som fx finder indlægget gennem en søgning på Google.

Hvis indlægget er publiceret i et netværk, hvor man skal anmode om medlemskab, kan det kun læses af de profiler, der er blevet medlem af netværket. Indlæg i disse grupper er således både skjulte for brugere, der ikke er logget på VIS.dk og for profiler, der ikke er medlem af netværket og kan ikke fremsøges af Google eller andre eksterne søgemaskiner.

Lav evt. retningslinjer i eget netværk om brug af indlæg
Eftersom der ikke ligger overordnede regler for, hvordan indlæg skal bruges, kan man i de enkelte netværk lave sine egne aftaler om, hvordan man bruger indlæg. Det kan aftales, at man kun benytter indlæg til specielle formål, at man ikke publicerer for tit, eller at det kun er nogle få personer, der benytter indlægsfunktionen.
Opfordringen er, at man overholder de regler og retningslinjer, som netværkets administratorer opstiller.

Kontaktinformation: 
Du skal være logget ind for at se kontaktinformation Login eller opret en profil

Anbefalinger