Nedenstående dokumenter indeholder noget af det, som kan være gavnligt for borgerne at vide i forbindelse med deres mulighed for hurtig adgang til egne data i sundhedsjournalen.

Henvisninger til borgerrettet støtte og videre fremtid for sundhedsjournalen:

Det første dokument indeholder info om allerede eksisterende materialer og støtteredskaber, som borgerne kan have glæde af. Og giver inspiration til redskaber og materialer, som de sundhedsprofessionelle kan anbefale borgerne at anvende. Det beskriver også kort fremtiden for sundhedsjournalen. De er her:

Baggrundsmateriale vedr. inspiration til borgerrettet information:

Det andet dokument er et udkast, som kan bidrage til afdelingernes drøftelser af det patient- og borgerrettede perspektiv på hurtig adgang til egne data.
De kan tjene til inspiration og til drøftelse blandt sundhedsprofessionelle i arbejdet med at tilpasse og vurdere, hvorvidt borgernes mulighed for hurtig adgang til egne data giver anledning til justering af jeres lokale arbejdsgange og jeres dialog med borgerne med videre.

Dokumenterne ligger også i word, fordi afdelingerne kan bruge dokumenterne, som de ønsker, tilpasse dem til sin lokale kontekst, klippe i dem eller integrere relevante sætninger, pointer eller afsnit i lokalt og allerede eksisterende patientmateriale.  

 

Her kan du se brugerfladerne i Sundhedsjournalen, som de ser ud fra den 9. september 2015 i denne powerpoint

Herudover beskrives i nærværende dokument, hvordan Sundhedsjournalen på sundhed.dk ser ud for borgerne hhv. før og efter den 9. september

Arbejdsgruppen inviterer endvidere til feedback og forslag til ændringer og forbedringer af dokumenterne. Det kan gives som kommentar til nærværende tråd. Man er ligeledes velkommen til at vedhæfte patientrettede foldere eller informationsmaterialer, hvis man har udarbejdet sådanne i relation til borgernes mulighed for hurtigere at kunne tilgå egne data i sundhedsjournalen, hvis man finder, at materialerne kan tjene til inspiration for andre afdelinger eller for arbejdsgruppen i en eventuel revision af dokumenterne. 

Der er udarbejdet følgende grundfortælling:

Hurtigere adgang til data i din sundhedsjournal

Fra 9. september får du mulighed for hurtigt at se svar på dine prøver

Man siger, at viden er magt. Deler vi vores viden, møder vi hinanden med samme udgangspunkt. Vi forstår hinanden bedre. Vi mødes som jævnbyrdige. I øjenhøjde. På lige fod.

At dele viden er en del af visionen bag Borgernes Sundhedsvæsen. Fra 9. september i år får du derfor hurtig adgang til dine data i din sundhedsjournal. Ventetiden er kort sagt forbi. Så snart lægen har svar på dine prøver, har du det også.

Det åbner nye muligheder for dig som patient. Det giver dig tid til at få overblik; søge viden, før du møder lægen; tale med familie, venner og kolleger; mærke efter; sætte ord på dine bekymringer og formulere din tvivl til spørgsmål, du har brug for at få svar på. Det gør det ganske enkelt lettere for dig at involvere dig mere og tage større del i egen behandling.

Det ændrer ikke på, at det er de sundhedsprofessionelle, der har det overordnede ansvar for udredning, undersøgelser, behandling og opfølgning. Men det ændrer på balancen i forholdet mellem dig og de sundhedsprofessionelle. Det skaber et nyt og bedre udgangspunkt for samarbejde og ligeværdig dialog.

(Grafik er udarbejdet af Ulla Hilden)

Kontaktinformation: 
Du skal være logget ind for at se kontaktinformation Login eller opret en profil

Anbefalinger